QH đồng ý thí điểm thừa phát lại đến cuối 2015
Mở rộng phạm vi thí điểm chế định này ra một số tỉnh, TP trực thuộc trung ương khác chứ không chỉ ở TP.HCM như hiện nay.

 

Sáng 23-11, QH đã biểu quyết với tỉ lệ 90,16% (449/474) thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thí điểm chế định thừa phát lại (TPL) tại một số tỉnh, TP trực thuộc trung ương đến hết ngày 31-12-2015 (hiện nay chỉ có TP.HCM thí điểm chế định này). Theo đó, Chính phủ sẽ quy định cụ thể việc tổ chức thực hiện thí điểm TPL và tổng kết, đánh giá kết quả, báo cáo QH tại kỳ họp cuối năm 2015. Các tổ chức TPL đã thành lập theo Nghị quyết 24/2008 được tiếp tục hoạt động từ ngày 1-7-2012 cho đến khi QH có quyết định mới. Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn thi hành nghị quyết này.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Nguyễn Văn Hiện cho biết: Có ý kiến cho rằng hoạt động của TPL từ sau ngày 1-7-2012 đến nay là không phù hợp, vì Nghị quyết 24/2008 chỉ cho phép thời hạn thí điểm đến 1-7-2012. Việc không công nhận giá trị pháp lý của hoạt động TPL từ sau 1-7-2012 đến nay sẽ dẫn đến sự xáo trộn lớn và gây thiệt hại cho công dân. Do vậy, nghị quyết của QH đã ghi nhận “các tổ chức TPL đã thành lập theo Nghị quyết 24/2008 được tiếp tục hoạt động từ ngày 1-7-2012 cho đến khi QH có quyết định mới” nhằm xác định giá trị pháp lý của hoạt động TPL trong thời gian chuyển tiếp, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân cũng như hoạt động ổn định của đội ngũ TPL.

Đồng thời, rút kinh nghiệm vừa qua, để không tạo ra “thời gian chuyển tiếp” có thể làm phát sinh vướng mắc về mặt pháp lý, nghị quyết QH vừa thông qua cũng quy định rõ nhiệm vụ của Chính phủ trong việc tổng kết, báo cáo QH xem xét, quyết định vào kỳ họp cuối của năm 2015.

BÌNH MINH

Nguồn: Pháp luật TP.HCM

CÁC BẢN TIN KHÁC