lĩnh vực hoạt động văn phòng thừa phát lại

Tống đạt

Tống đạt các văn bản của Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan thi hành án dân sự quận, huyện tại thành phố Hồ Chí Minh; Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các Tòa án nhân dân quận, huyện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Lập Vi Bằng

Lập vi bằng làm chứng cứ, căn cứ để thực hiện các giao dịch khác theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức

Xác Minh Điều Kiện Thi Hành Án

Để làm cơ sở nộp đơn yêu cầu Thi hành án cho đương sự, Văn phòng Thừa phát lại quận Bình Tân thực hiện việc xác minh điều kiện Thi hành án cho các Bản án, Quyết định do Tòa án và cơ quan Thi hành án các cấp ở Tp. Hồ Chí Minh ban hành đối với tất cả các loại tài...

Thi Hành Án

1. Thừa phát lại được quyền trực tiếp tổ chức thi hành theo đơn yêu cầu của đương sự đối với các bản án, quyết định:
Bản tin hoạt động