Notice: Undefined index: command in /home/thuaphatla/domains/thuaphatlaibinhtan.vn/public_html/index.php on line 18
Lập Vi Bằng | Văn Phòng Thừa Phát Lại

Lập vi bằng làm chứng cứ, căn cứ để thực hiện các giao dịch khác theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức

 

 1. Chung cho mọi đối tượng:

  + Xác nhận tình trạng nhà liền kề trước khi xây dựng công trình;

  + Xác nhận tình trạng nhà trước khi thuê nhà;

  + Xác nhận tình trạng nhà khi mua nhà;

  + Xác nhận tình trạng nhà, đất bị lấn chiếm;

  + Xác nhận tình trạng tài sản trước khi ly hôn, thừa kế;

  + Xác nhận việc giao hàng kém chất lượng;

  + Xác nhận mức độ ô nhiễm;

  + Xác nhận sự chậm trễ trong thi công công trình;

  + Xác nhận tình trạng thiệt hại của cá nhân, tổ chức do người khác gây ra;

  + Xác nhận việc từ chối thực hiện công việc của cá nhân, tổ chức mà theo quy định của pháp luật cá nhân, tổ chức đó phải thực hiện;

  + Xác nhận các giao dịch mà theo quy định của pháp luật không thuộc thẩm quyền công chứng của tổ chức hành nghề công chứng; những việc không thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân các cấp;

  + Xác nhận các sự kiện pháp lý khác theo quy định của pháp luật;

  Cho doanh nghiệp, tổ chức:

  +Xác nhận việc chiếm giữ nhà, trụ sở; tài sản khác trái pháp luật;

  + Xác nhận hàng giả bày bán tại cơ sở kinh doanh, thương mại;

  + Xác nhận việc giao hàng kém chất lượng;

  + Xác nhận hành vi cạnh tranh không lành mạnh;

  + Xác nhận việc tổ chức cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông;

  + Xác nhận tình trạng công trình khi nghiệm thu;

  + Xác nhận các hành vi trái pháp luật trong lĩnh vực tin học, báo chí, phát thanh, truyền hình như: đưa các thông tin không đúng sự thật; đưa thông tin khi chưa được phép người có thẩm quyền; vu khống…;

  + Xác nhận tình trạng thiệt hại của cá nhân, tổ chức do người khác gây ra

  + Xác nhận việc từ chối thực hiện công việc của cá nhân, tổ chức mà theo quy định của pháp luật cá nhân, tổ chức đó phải thực hiện;

  + Xác nhận các sự kiện pháp lý khác theo quy định của pháp luật;

  +Xác nhận việc chiếm giữ nhà, trụ sở; tài sản khác trái pháp luật;

  Thời gian, địa điểm thực hiện và chi phí lập vi bằng:

  -         Việc Thừa phát lại lập vi bằng diễn ra nhanh chóng, tiện lợi, chính xác và không gây trở ngại cho hoạt động hợp pháp của cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan.

  -         Vi bằng có thể được lập tại Văn phòng Thừa phát lại quận Bình Tân hoặc Thừa phát lại sẽ trực tiếp đến các địa điểm xảy ra sự việc để lập vi bằng, bảo đảm sự khách quan, chính xác của các sự kiện, hành vi;

  -         Chi phí lập vi bằng hợp lý, bảo đảm tính hiệu quả giữa giá trị công việc được thực hiện với lợi ích mang lại cho cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp;

  Các bên sẽ không tranh chấp với nhau cho những sự kiện, hành vi do Thừa phát lại lập vi bằng. Thừa phát lại sẽ có những hướng dẫn pháp lý phù hợp cho các bên để thực hiện nội dung công việc.

 

CÁC LĨNH VỰC KHÁC