Notice: Undefined index: command in /home/thuaphatla/domains/thuaphatlaibinhtan.vn/public_html/index.php on line 18
Xác Minh Điều Kiện Thi Hành Án | Văn Phòng Thừa Phát Lại
lĩnh vực hoạt động » Xác Minh Điều Kiện Thi Hành Án

Để làm cơ sở nộp đơn yêu cầu Thi hành án cho đương sự, Văn phòng Thừa phát lại quận Bình Tân thực hiện việc xác minh điều kiện Thi hành án cho các Bản án, Quyết định do Tòa án và cơ quan Thi hành án các cấp ở Tp. Hồ Chí Minh ban hành đối với tất cả các loại tài sản cần xác minh cả trong và ngoài khu vực Tp. Hồ Chí Minh bao gồm: bất động sản, động sản....

CÁC LĨNH VỰC KHÁC