Tin tức & Sự kiện
Đối với những người sinh ra hoặc trưởng thành sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, danh từ Thừa phát lại nghe vừa cũ kỹ, vừa khó hiểu, một từ Hán - Việt đã lâu không xuất hiện trong giao tiếp hàng ngày.
« 1 2 »